Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

18 Luty 2020 r.
Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 […]

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

18 Luty 2020 r.
Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 18 lutego 2020r. Termin składania kandydatur mija 4 marca 2020 roku. Wiecej w www.krobia.pl

Zapraszamy do odbycia stażu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi

16 Styczeń 2020 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania jednostki, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krobi. Staż organizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone na 2020 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Oferty, zawierające podanie o przyjęcie na staż oraz życiorys, przesyłać można do 31 stycznia 2020 r. na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia, z dopiskiem na kopercie „Staż […]

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór na pracownika socjalnego

15 Styczeń 2020 r.
Załączniki Ogłoszenie - nabór na pracownika socjalnego File size: 773 KB Downloads: 34 Kwestionariusz-osobowy-kandydata File size: 49 KB Downloads: 11 Informacja o wyniku naboru File size: 149 KB Downloads: 13

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi

13 Grudzień 2019 r.
Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl  w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi . Oferujemy  pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krobi”, w terminie do dnia 23 grudnia  2019r. Więcej szczegółów w załączniku.