Aktualności

Zapraszamy do odbycia stażu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi

16 Styczeń 2020 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania jednostki, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krobi. Staż organizowany będzie dla osób bezrobotnych, w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone na 2020 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Oferty, zawierające podanie o przyjęcie na staż oraz życiorys, przesyłać można do 31 stycznia 2020 r. na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia, z dopiskiem na kopercie „Staż […]

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór na pracownika socjalnego

15 Styczeń 2020 r.
Załączniki Ogłoszenie - nabór na pracownika socjalnego File size: 773 KB Downloads: 10 Kwestionariusz-osobowy-kandydata File size: 49 KB Downloads: 3

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi

13 Grudzień 2019 r.
Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl  w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi . Oferujemy  pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krobi”, w terminie do dnia 23 grudnia  2019r. Więcej szczegółów w załączniku.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zaprasza do złożenia oferty.

5 Grudzień 2019 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  reprezentowany przez Kierownika  zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Krobia w roku 2020 ” Załączniki zapytanie ofertowe 2020 OPS Krobia File size: 31 KB Downloads: 22

KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA

1 Wrzesień 2019 r.
Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi jest partnerem projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich […]