Aktualności

Ogłoszenie składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

13 Czerwiec 2019 r.
Zarządzeniem Burmistrza ogłoszono skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi na II kadencję. W skład Rady weszło 7 osób. Więcej w BIP.

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia!

4 Czerwiec 2019 r.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia) – od 1 lipca 2019 r.Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od […]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

31 Maj 2019 r.
Burmistrz Krobi ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej  2019 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. […]

Nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobi

4 Kwiecień 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz rozdziału 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Krobi, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz. 1635) Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobia.  Nabór prowadzony jest od 03.04.2019 r. do 30.04.2019 r. Więcej informacji w BIP

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

11 Marzec 2019 r.
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku Załączniki Stypendia SPES - informacje […]