Aktualności

UWAGA ZMIANA STRONY MGOPS w KROBI !!!

20 Listopad 2020 r.
Prosze przejsć na stronę mgops.krobia.pl

Wnioski o stypendium szkolne

26 Sierpień 2020 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 25.08.2020r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, (tel. 655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2020r. do 15.09.2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15.10.2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi. Kryterium dochodowe […]

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

12 Sierpień 2020 r.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r. Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Partnerzy  projektu: Powiat Gostyński,  Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski Główny cel – W okresie 1.07.2020-30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu […]

Od dnia 1 lipca 2020 r będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia dobry start 300+, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021.

22 Czerwiec 2020 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia dobry start 300+, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski w formie elektronicznej można składać przez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS. Wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w Krobi. W okresie zasiłkowym […]

Ruszyły bezpłatne mediacje rodzinne

16 Czerwiec 2020 r.
Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – partnerem w projekcie „W rodzinie siła” zapraszają na nieodpłatne mediacje rodzinne do Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu. Nieodpłatne mediacje rodzinne odbywają się w ramach projektu „W rodzinie siła”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Mediacje nieodpłatne będą realizowane do wyczerpania się limitu określonego w projekcie. Ważne: Jedną z form wsparcia […]