Aktualności

Od dnia 1 lipca 2020 r będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia dobry start 300+, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021.

22 Czerwiec 2020 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia dobry start 300+, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski w formie elektronicznej można składać przez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS. Wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w Krobi. W okresie zasiłkowym […]

Ruszyły bezpłatne mediacje rodzinne

16 Czerwiec 2020 r.
Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – partnerem w projekcie „W rodzinie siła” zapraszają na nieodpłatne mediacje rodzinne do Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu. Nieodpłatne mediacje rodzinne odbywają się w ramach projektu „W rodzinie siła”.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”. Mediacje nieodpłatne będą realizowane do wyczerpania się limitu określonego w projekcie. Ważne: Jedną z form wsparcia […]

INFORMACJA O OBSŁUDZE KLIENTÓW w MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

22 Maj 2020 r.
W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej informujemy, że z dniem 25 maja br., ponowna, bezpośrednia obsługa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi możliwa będzie w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00. Bezpośrednia obsługa klientów ośrodka możliwa będzie jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach – w holu budynku. Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy niewykazująca żadnych objawów chorobowych. Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, za wyjątkiem spraw, […]

Pomoc terapeuty uzależnień

28 Kwiecień 2020 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem, w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego pomoc terapeuty uzależnień udzielana jest pod numerem telefonu 501 190 920 w czwartki od 16:30 do 20:30.

Przedłużony termin naboru wniosków – „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

3 Kwiecień 2020 r.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowany obecnie termin naboru wniosków w ramach Programów resortowych pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ulega przedłużeniu do 22 kwietnia 2020, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,991,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-w-ramach-programow-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020-oraz-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020 Osoby, które chciałyby skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” lub „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020 mogą zgłaszać taką potrzebę do 17.04.2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu pod numerem telefonu : 65 5711 109  lub 509 300 254