Aktualności

„Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020, „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020

25 Marzec 2020 r.
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi w związku z ogłoszonymi programami przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, realizowanych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia. Poniżej podaję Państwu linki do ogłoszonych programów: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2020 www.gov.pl/web/rodzina/uslugi-opiekuncze-dla-niepelnosprawnych–ruszyl-nabor-wnioskow-na-2020-rok?fbclid=IwAR14tmp_8Mt94ItchjuAipNrlyh82yM3UnSslqJtWitIq5VB2wgHmc0zh4Q Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym. Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 3 kwietnia 2020r. prosi się osoby zainteresowane […]

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

14 Luty 2019 r.
Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o […]