INFORMACJA O OBSŁUDZE KLIENTÓW w MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

22 Maj 2020 r.

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń w funkcjonowaniu administracji publicznej informujemy, że z dniem 25 maja br., ponowna, bezpośrednia obsługa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi możliwa będzie w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

Bezpośrednia obsługa klientów ośrodka możliwa będzie jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach – w holu budynku. Zaleca się, aby w Ośrodku pojawiała się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy niewykazująca żadnych objawów chorobowych.

Do odwołania wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, za wyjątkiem spraw, w przypadku których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę.

Wchodząc do budynku należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce po wejściu             do holu Ośrodka.

W dalszym ciągu zaleca się kontakt telefoniczny oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym do składnia wniosków poprzez platformę  e-PUAP lub poprzez placówki pocztowe w celu załatwienia danej sprawy niewymagającej osobistego wstawiennictwa

oraz umożliwia się dostarczanie korespondencji do Ośrodka poprzez pozostawienie w specjalnej skrzynce przymocowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka

Wnioski można przesyłać elektronicznie na adres: opskrobia@poczta.onet.pl, zasilki@krobia.pl, rodzina500@krobia.pl

Z pracownikami Ośrodka można kontaktować się pod numerami telefonów:

Pracownicy Socjalni, Asystent Rodziny, Inspektor ds. Uzależnień tel. 65 5711 109,

504 103 363

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – tel. 65 5711 005

świadczenia wychowawcze (500 +) 65 711 109, 796 000 784

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do powyższych zaleceń!
Wszystkie nasze działania podejmowane są w trosce o wspólne bezpieczeństwo.