INFORMACJA O OBSŁUDZE KLIENTÓW w MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

19 Marzec 2020 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że od 16 marca 2020 roku do odwołania, wstrzymane zostają przyjęcia klientów w Ośrodku.

Wnioski prosimy przesyłać elektronicznie na adres: opskrobia@poczta.onet.pl, zasilki@krobia.pl, rodzina500@krobia.pl  poprzez platformę e-PUAP lub  poprzez placówki pocztowe.

Wizyty w Ośrodku będą mogły odbyć się tylko w sprawach interwencyjnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wszelkie wnioski, dokumenty można wrzucać do specjalnej skrzynki przymocowanej przy drzwiach wejściowych do Ośrodka.

Druki wniosków znajdują się w załączeniu.

Odwołane zostają wizyty pracowników socjalnych i asystenta rodziny w terenie.

Pracownicy skontaktują się z każdym z klientów w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w zakresie złożonych wniosków.

Osoby, które nie mają możliwości przekazania wniosku za pomocą narzędzi elektronicznych lub drogą pocztową proszone są o kontakt z pracownikami pod numerem telefonu:

Pracownicy Socjalni, Asystent Rodziny, Inspektor ds. Uzależnień tel. 65 5711 109

504 103 363

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – tel. 65 5711 005

świadczenia wychowawcze (500 +) 65 711 109, 796 000 784

w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że wszystkie wypłaty świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) zostaną zrealizowane w ustalonych wcześniej terminach.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do powyższych zaleceń!
Wszystkie nasze działania podejmowane są w trosce o wspólne bezpieczeństwo.