Jeden wniosek na wszystkie dzieci

3 Lipiec 2019 r.

W związku z nieprawidłowościami przy składaniu wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” informujemy, że w jednym wniosku należy ująć (wpisać) wszystkie dzieci do 18 roku życia, zamieszkujące wspólnie z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu (dotyczy to również dzieci, na które świadczenia są przyznane do 30 września 2019 r.!). Więcej informacji na temat Programu Rodzina 500+, w tym katalog najczęściej pojawiających się pytań (wraz z odpowiedziami na nie) znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2?fbclid=IwAR1K6eo0TwDzHlMKE3xmtUSKYm9dm9ZitajY4VpJ_V15NiwKBMRtXLDIGGw