Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zaprasza do złożenia oferty.

5 Grudzień 2019 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  reprezentowany przez Kierownika  zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Krobia w roku 2020 ”

Załączniki