Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi

23 Sierpień 2019 r.

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul Powstańców Wlkp.126, 63-840 Krobia, osobiście lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystent rodziny” w terminie do 6 września 2019 r. do godz.15.00.

Załączniki