Od dnia 1 lipca 2020 r będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia dobry start 300+, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021.

22 Czerwiec 2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia dobry start 300+, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski w formie elektronicznej można składać przez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS.

Wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126 w Krobi.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za 2019 rok.  

Informujemy również, iż świadczenia wychowawcze 500+ zostały przyznane do dnia 31.05.2021 r.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie MGOPS w Krobi lub pod numerem tel. 65 5711109, 65 5711005, 796 000 784.