Przedłużony termin naboru wniosków – „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

3 Kwiecień 2020 r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowany obecnie termin naboru wniosków w ramach Programów resortowych pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ulega przedłużeniu do 22 kwietnia 2020, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,991,komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-w-ramach-programow-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020-oraz-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Osoby, które chciałyby skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” lub „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020 mogą zgłaszać taką potrzebę do 17.04.2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu pod numerem telefonu : 65 5711 109  lub 509 300 254